Projekty škol

Detail projektu: Běh pro Petera

  • Autoři: Michaela Valvodová
  • Friday, January 26, 2018

Peter je čtrnáctiletý chlapec, kterému zemřeli oba rodiče a žije v dětském domově v Nairobi. Jednou by se rád stal lékařem a mi bychom mu to chtěli umožnit.

Již podruhé jsme sportovali, pomáhali a bavili se na charitativní akci s názvem Běh pro Petera, kterou jsme uspořádali 22. června na školním hřišti. Naším cílem bylo vybrat co nejvíce peněz a prostřednictvím toho umožnit Peterovi další rok studia na střední škole v Nairobi.

Běh probíhal stejně jako minulý rok. S registrací účastníků se společně vybíralo dvacet korun startovného a všichni, kteří přispěli nebo se běhu účastnili, dostali originální nálepku ‚‚ Běh pro Petera‘‘. Bylo celkem sedm kategorií. Běželi děti z MŠ, děti na koloběžkách, žáci 1. stupně a 2. stupně ZŠ, studenti SŠ, dospělí a rodiče s dětmi.

Peter je čtrnáctiletý chlapec, kterému zemřeli oba rodiče a žije v dětském domově v Nairobi. Jednou by se rád stal lékařem a mi bychom mu to chtěli umožnit.

Galerie

běh pro Petera image

Videa