Projekty škol

Zveřejněné projekty

multikulturní den- Japonsko

ZŠ Ohradní

Testovací škola 1
Multikulturní den

V rámci Evropského dne jazyků si studenti připravili prezentace pro spolužáky z nižšího ročníku.

Trojské gymnázium
Dílna o zemi původu Sýrie

Žáci se seznámili s příběhem lektory a v různorodých aktivitách i s kulturou země a zajímavostmi i aktuální situací.

Trojské gymnázium